2020ko Kontu eta Jardueren Auditoria

2020ko ekitaldia

Organigrama-2021-Sortarazi-eu

Sortaraziren organigrama

2019ko Kontu eta Jardueren Auditoria

Sortarazi estatutoak

Kalitateko politika

Kudeaketa Aurreraturako Euskalit Diploma

Sortarazi Txostena 2018

2021-2024 PLAN ESTRATEGIKOA