Misioa

Sortarazin, Bizkaian baztertuta dauden edo baztertuta geratzeko arriskuan dauden pertsonen gizarteratzearen alde lan egiten dugu, haien gaitasunen garapen integralaren bidez, duintasuna eta autonomia sustatzeko ikuspegi komunitario batetik.

Gure nortasun klaretarrari leial izanik, eraldaketa soziala sustatzeko egiten dugu hori, “Premiazkoena, egokiena eta eraginkorrena” den aldetik eta dauden errealitateen sentsibilizaziotik eta salaketatik abiatuta.

Ikuspegia

Pertsonak beren gizarteratze-prozesu pertsonaletan entzunak, artatuak eta lagunduak izateko erakunde bat izan nahi dugu, beren gaitasun pertsonalak eta sozialak garatuz. Horregatik, erakunde aitortua izango gara, eta gure jarduera-eremu geografikoan konfiantza sortzen duena.

Honako hauengatik ere baloratuak izan nahi dugu:

 • Gure nortasunarekiko eta sentsibilizazio- eta salaketa-zereginarekiko koherentziagatik.
 • Gure lana beste erakunde publiko eta pribatu batzuekin lankidetzan eta sarean egiteagatik, gure lan-eremuetan elkarte-sarea indartzea sustatuz.
 • Dauden behar sozialei erantzun errealista eta orekatua emateko dugun gaitasunagatik.

Horretarako, honako hauek izango ditugu:

 • Giza talde profesional eta eraginkorra.
 • Oinarri soziala eta konpromiso- eta partaidetza-maila handiko boluntarioak.
 • Barne-kohesioa duen erakundea.
 • Baliabide material egokiak eta egonkortasun ekonomikoa.
 • Proiektu eta metodologia berritzaileak.

Balioak

Sortarazi programan pertsonekin esku hartzeko estilo pertsonalizatua eta malgua eskaintzen dugu. Gure balioak honako hauetan oinarrituz:

 • Pertsonekiko konpromisoa
 • Enpatia eta hurbiltasuna
 • Egoera soziopertsonal, familiar eta komunitario desberdinetarako irekitasuna
 • Pertsona bakoitzaren potentzialtasunekiko konfiantza eta bere erabakiekiko errespetua
 • Pertsona eta komunitateei eboluzioa eskatzea
 • Banakotasunaren eta aniztasunaren balorazioa (generoa, arraza, kultura)
 • Pertsona guztien giza eskubideen defentsa, eskubide osoko herritar gisa
 • Inguruarekiko konpromisotik abiatuta
 • Lan egiten dugu pertsona bakoitzaren parte-hartzetik abiatuta
 • Gardentasuna
 • Informazio eguneratua, aldizkakoa eta eskuragarria (estrategia-ildoei, ekimen berriei, proiektuen egoerari, kontuei… buruzkoa)
 • Erabakien azalpena. Talde-lana
 • Hazkunderako eta bilaketa partekaturako elkarrekiko konfiantza .
 • Pertsonen arteko elkarrizketa enpatikoa eta zintzoa.
 • Elkarrekiko laguntza eta lankidetza.
 • Koherentzia eta osotasuna
 • Eginkizuna eta balioak betetzeari arreta eskaintzea.
 • Sentsibilitatea eta gizarte-bidegabekerien salaketa.
 • Sareko lana
 • Proaktibitatea eta beste erakunde batzuekiko lankidetza.
 • Erakundeekiko elkarrizketa, akordioak eta adostasunak esku-hartze zehatzei eta esku hartzeko estrategiei buruz.
 • Profesionaltasuna
 • Konpetentzia profesionala eta prestakuntza eguneratua eta espezializatua.
 • Autonomia eta erantzukizun profesionala.
 • Erakundea eta honen helburuekiko konpromisoa
 • Berritzeko, egokitzeko eta etengabe hobetzeko asmoa.
 • Efikazia eta efizientzia.