Uribenea Gizarte Zerbitzua

Uribenea bigarren mailako arretako zerbitzu bat da, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako Prestazio eta Zerbitzuen katalogokoa. Erabiltzaileei prestazio tekniko eta osagarriak eskaintzen dizkie, balio anitzekoak, gizarteratzeko eta gizarteratzeko prozesura bideratuak, beren ohiko ingurunetik bereizi ez daitezen saiatuz eta gizarteratzeko ibilbidean banakako laguntza eskainiz.

Hurbileko zerbitzua da, malgua, astelehenetik ostiralera irekia, 10: 00etatik 18: 00etara, eta pertsonari ahalik eta autonomia-mailarik handiena ematea eta gizarteratzea erraztea du helburu. Zentroak babes-intentsitate ertaina eta handia du, eta exijentzia txikia, ertaina edo handia, erabiltzaileen arabera.

Uribenea laguntza formalen multzo bat da, eta bateragarri egin daitezke elkarren artean, laguntza integrala eskaintzeko eta esku-hartzea pertsona bakoitzaren premietara, gaitasunetara eta, ahal den neurrian, lehentasunetara egokitzeko, bai eta testuinguruaren ezaugarrietara ere. Eredu komunitarioarekin bat etorriz, autonomiaren prebentzio- eta sustapen-ikuspegiak hartzen dira, bai eta komunitatearen parte-hartzea eta bizi-kalitatea ere.

Beraz, Uribenean erabiltzaileei eskaintzen zaien laguntza banakakoa da, eta esku-hartze okupazionalak, hezkuntzakoak, terapeutikoak eta gizarteratze eta laneratzekoak ditu. Garrantzitsua da azpimarratzea Zerbitzuaren filosofiaren erdigunea pertsona bera dela, eta ez esku-hartzearen esparrua.