Itzala Arreta Sozial eta Komunitarioko Zerbitzua eskakizun gutxiko eta aldi baterako erabilerako dispositibo bat da, gizarte-bazterkeriako arriskuan eta egoeran dauden pertsonei egunean zehar joateko eta babesteko leku bat eskaintzen diena, eta higieneko, mantenuko, takila eta arretako oinarrizko premiei lotutako laguntza eskaintzen diena, eta gune berean zein komunitatean jarduerak sustatzen dituena, bertara hurbiltzeko eta bertan parte hartzeko esperientziak sortzeko.
Premiazkotzat jotzen diren oinarrizko premien estaldura horrekin batera, zerbitzuak honako hauek eskaintzen ditu:
- Eskubideei, zerbitzuei eta prestazioei buruzko informazioa eta orientazioa.
- Garapen autonomoa eta gizarteratzea hobetzen lagunduko duen gizarte-laguntza.
- Hezkuntza-arloko esku-hartze psiko-soziala, laguntza-harremanari dagokionez.
- Bitartekotza, gaitasun sozialak garatzeari eta pertsonaren eta bere ingurunearen, familiakoaren, taldekoaren edo komunitarioaren arteko elkarreragina hobetzeari dagokienez.
Zerbitzu hori gizarte-bazterkeriako arriskuan  dauden pertsonei zuzenduta egongo litzateke, batez ere administrazio-trabengatik: erroldatzea, erregulartasuna, sustraitze-denbora, eta oztopo horiengatik beste baliabide edo zerbitzu batzuk eskuratu ezin dituztenak, baina, oro har, trebetasun eta gaitasun pertsonalak izan ditzaketenak, nahiz eta une honetan migrazio-prozesuak berak edo beste bizi-gertaera estresagarri batzuek hondatuta egon. Beste mota bateko zerbitzuak eskuratzeko zain dauden pertsonei ere zuzenduta dago, bideratze-prozesuak hainbat hilabetez luzatu ohi baitira.

2022an honako hauek izan dira parte hartzaileak eta hauek erabilitako zerbitzuak:

Artatutako pertsonak: 68; 6 emakume eta 62 gizon.
Kaleko egoeran artatutako pertsonak: 47 pertsona.
Takila: Urte osoan zehar okupatuta egon diren 14 leihatila ditugu. Zerbitzu hau 40 pertsonak erabili dute.
Dutxa zerbitzua: 42 pertsonak erabili dute zerbitzu hau.
Garbigailu-lehorgailu zerbitzua: 45 pertsonak erabili dute zerbitzu hau.
Plan indibidualizatuaren diseinua: 68 pertsonekin plan bat egin da haien beharrei eta prestakuntza-prozesuari buruz.
Gizarteratze-prozesuak hasteko dokumentazioa lortzen laguntzea (errolda, pasaportea): 37 pertsona.
Zerbitzu publikoetarako sarbideari dagokionez (lanbide, osakidetza, etab.): 41 pertsona.
Zerbitzuaren talde-jarduerak: Gizarte-gaitasuneko, aisialdiko, komunitate-partaidetzako, gizarte-sentsibilizazioko, gizarteratzeko eta kulturartekotasuneko jarduerak egin ditugu.