Sortarazi elkartearen lana aitortzea gizartea eraldatzeko gure lana bultzatzeko beste pieza bat da.

Interes Soziala

Sortarazi elkarteak urtero berritzen du gizarte-intereseko aitorpena:

Aitorpena 2021

Dohaintzen desgrabazioa

Sortarazi elkarteak urtero berritzen du dohaintzak desgrabatzeko lehentasunezko jardueren deklarazioa.

2023ko ekitaldia

Euskalit aintzatespena

Brontze Euskaliten A Aitorpena Kudeaketa Aurreratuari