Ibilimaakom programak gizarte- eta hezkuntza-arloko esku-hartzea, gizarte-akonpainamendua eta parte-hartze komunitarioa eskaintzen ditu, oinarrizko premiak betetzeko arreta-zerbitzuen, gizarteratze-ibilbideetan laguntzeko zerbitzuen eta familia eta gazteentzako egoitza-zerbitzuen bitartez, Bizkaiko lurraldean.

Gazte etorkinei laguntzea

Zerbitzu horrek gizarte-laguntza eskaintzen die gizarte-bazterkeriako arrisku handian dauden etorkin gazteei, gure erkidegoan prestakuntza eta enplegua bilatzen ari direlako, laguntzako gizarte-sarerik gabe, eta migrazio-proiektuetan aurrera egiteko aukera gutxi dituztelako.

Getxon errotuta dauden eta hizkuntza gutxi dakiten eta gizarte-bazterkeria jasateko arriskuan dauden gazte etorkinei laguntzeko zerbitzua. Helburua gazteei gizarteratzen laguntzea, orientatzea eta aholku ematea da, babesgabetasuneko eta gizarte-isolamenduko egoerak prebenituz.

Helburu orokorra erabiltzaileen gizarteratzea ahalbidetzea da, haien ahalmenen garapena sustatuz, bai autonomia pertsonalari dagokionez, bai komunitatean eta gizartean integratzeari dagokionez.

Etorkin gazteei laguntzeko programari esker, gizarte-bazterkeriako arriskuan dauden onuradunek laguntza hurbila jaso dezakete komunitate-integrazio handiagoa lortzeko, orientazioa eta aholkularitza jaso dezakete oinarrizko izapideetan, hala nola erroldatzean, osasun-sistemarako sarbidean, prestakuntza arauturako sarbidean eta etxerik gabeko egoeratik ateratzeko aukera emango dieten egoitza-baliabideetarako sarbidean.

Gizarteratzeko prozesu bat arrakastaz eta autonomiaz garatzea, gizarte- eta hezkuntza-arloko esku-hartzean espezializatutako profesionalen laguntzarekin.

Gizarte-bazterkeria jasateko arriskuan dauden pertsonek gaitasun pertsonalak, familiakoak edo taldekoak (jarrerak, gaitasunak, ezagutzak, irizpideak, jarraibideak, trebetasunak) eskuratzea eta garatzea, autonomiaz moldatzeko eta, azken batean, gizarteratzeko.

Prozesu osoa lan pertsonalizatuaren bidez egiten da, artatutako pertsonaren premien arabera, eta premia horiek izaera integrala dute.

fundacion-Gondra-Barandiaran
Fundación Menchaca

Lankidetzan