Hazia Programak gizarte- eta hezkuntza-arloko esku-hartzea, gizarte-laguntza eta komunitate-partaidetza eskaintzen ditu, oinarrizko beharrak estaltzeko arreta-zerbitzuen, gizarteratzeko ibilbideetan laguntzeko zerbitzuen eta Bizkaiko lurraldeko gazteei egoitza-zerbitzuak emateko zerbitzuen bidez.

Familiak

Familia askok eskatzen dute gure laguntza, bai oinarrizko premiei erantzuteko, bai maila emozional eta sozialean, bizi ditugun krisi-garai hauetan beren bizi-proiektuak sendotzeko.

Gazte migratzaileak

Ibilimaakom programak gizarte- eta hezkuntza-arloko esku-hartzea, gizarte-akonpainamendua eta parte-hartze komunitarioa eskaintzen ditu, oinarrizko premiak betetzeko arreta-zerbitzuen, gizarteratze-ibilbideetan laguntzeko zerbitzuen eta familia eta gazteentzako egoitza-zerbitzuen bitartez, Bizkaiko lurraldean.