Hazia Programak gizarte- eta hezkuntza-arloko esku-hartzea, gizarte-laguntza eta komunitate-partaidetza eskaintzen ditu, oinarrizko beharrak estaltzeko arreta-zerbitzuen, gizarteratzeko ibilbideetan laguntzeko zerbitzuen eta Bizkaiko lurraldeko gazteei egoitza-zerbitzuak emateko zerbitzuen bidez.

Familiak

Familia askok eskatzen dute gure laguntza, bai oinarrizko premiei erantzuteko, bai maila emozional eta sozialean, bizi ditugun krisi-garai hauetan beren bizi-proiektuak sendotzeko.

IBILI-MAAKOM

Zerbitzu horretatik gizarte-laguntza eskaintzen diegu gizarte-bazterkeria jasateko arrisku handia duten gazte etorkinei, gure erkidegoan prestakuntza eta enplegua bilatzen ari baitira, inolako laguntza-sare sozialik gabe eta migrazio-proiektuetan aurrera egiteko aukera gutxirekin.
Hizkuntza gutxi dakiten eta gizarte-bazterketa jasateko arriskuan dauden gazte etorkinei laguntzeko zerbitzua. Gazteei gizarteratzen laguntzea, orientatzea eta aholkatzea da helburua, babesgabetasun-egoerak eta gizarte-isolamendua saihestuz.

ESPETXEAREN ORDEZKO NEURRIAK DITUZTEN ETA ASKATASUNIK GABE DAUDEN PERTSONAK

Gure zerbitzuetan espetxearen ordezko zigorrak dituzten pertsonak eta askatasunik gabeko pertsonak artatzen ditugu, gizarte- eta lan-laguntza espezializatu eta integralarekin. Prozesu sozioedukatibo bat egiten dugu, pertsona bakoitza komunitateko bizitzara egokitu ahal izateko.