Familia askok eskatzen dute gure laguntza, bai oinarrizko premiei erantzuteko, bai maila emozional eta sozialean, bizi ditugun krisi-garai hauetan beren bizi-proiektuak sendotzeko.

Programa honetan egindako laguntzaren helburua da hainbat laguntza ematea arrazoi pertsonal, sozial eta/edo ekonomikoengatik zaurgarritasun-egoeran edo bazterketa-arriskuan dauden pertsonei eta familiei, laguntza psikosozialaren eta oinarrizko premien estalduraren bidez.

Programak Nerbioi ibaiaren eskuinaldeko udalerriak eta Uribe Kosta eskualdea hartzen ditu. Inguruko gizarte-zerbitzuekin eta beste gizarte- eta hezkuntza-baliabide batzuekin lankidetzan lan egiten da.

Inguruko gizarte-zerbitzuekin eta beste gizarte- eta hezkuntza-baliabide batzuekin lankidetzan lan egiten da.
Hauek dira programaren helburu orokorrak:

  • Gizarte-bazterketako egoeran edo arriskuan dauden pertsonei ostatuarekin, elikadurarekin edo beste batzuekin zerikusia duten oinarrizko beharrak betetzen laguntzea, pertsona bere autonomia- eta integrazio-prozesu komunitarioan zentratu ahal izateko.
  • Gizarteratze-prozesu bat arrakastaz eta autonomiaz garatzea, gizarte- eta hezkuntza-arloko esku-hartzean espezializatutako profesionalen laguntzarekin eta laguntzarekin.

Hauek izan dira jardueraren onuradunak 2019an:

  • Harrera eta diagnostikoa: 692 familia
  • Laguntza pertsonalizatua: 34 pertsona.
  • Familia elikatzeko beharretan laguntzea: 1499 pertsona
  • Haurren higiene eta elikadura loteak: 44 adingabe
  • Laguntza ekonomikoa (gizarte-laguntzen aurrerapena eta funts galdua): 94 familia
  • Laguntza ekonomikoa, gizarte-laguntzak aurreratuta: 54 familia
  • Itzuli beharrik gabeko laguntza ekonomikoa: 40 familia
  • Elikadurarako laguntza ekonomikoa-Leioa: 100 familia

Programa honen balio erantsia boluntario askok parte hartzea da, hainbat funtzio betetzen baitituzte: biltegiratze-lanak, asteko banaketa, administrazio-lana, harrera, laguntza psikologikoa, prestakuntza-tailerrak.

LAGUNTZAILEAK – FINANTZATZAILEAK 2019

Gainera, partikularren dohaintzak ere jaso ditugu.
Bihotzez eskertzen dizugu.