Prentsa-murrizketa batzuetan denboran zehar agertu gara.

ALDUNDIAK ESKUALDEKO EGUNEKO ZENTROEN SARE BAT SORTU DU GIZARTE-BAZTERKERIAN ERORI DIREN PERTSONENTZAKO.

GETXOKO UDALA- URIBE KISTAK 18 OHE JARRI DITU SABAIRIK GABEKOENTZAT

Ogitarteko baten bila etorri ziren Algortara eta etxe bero eta duin bat aurkitu zuten.

GETXOKO ETA URIBE KOSTAKO MANKOMUNITATEKO GAUEKO ARRETAKO ZERBITZUAK ARAUTZEKO HITZARMENA.

URIBE KOSTAK ETXERIK GABEKO PERTSONEN ARRETA ZENTRALIZATZEN DU

Bizkaiko solidarioenei saria.

Leioak 23 familiari laguntzen die seme-alaben elikaduran.

Dagoeneko bi hamarkada irauten duen laguntza.

Eskuinaldea olatu onetara igotzen da.

1.872 €Getxoko familia-karreran bildutakoak Sortarazi elkarteari eman zaizkio.

Sortarazi Boluntarioen Saria (Hazia Programa) Getxoko Udalaren eskutik.

175 bizkaitar etxerik gabe daude eta 729 leku despropioetan bizi dira.

Leioak 4.000 euroko laguntza eman zion Sortarazi elkarteari elikagaiak erosi eta banatzeko.