LEHENTASUNEZKO  JARDUERAREN ONDORIOZKO ZERGA-DESGRABAZIO BEREZIAREN ONURADUN GARA, ETA  ZURE DOHAINEN % 45EKO KENKARIA APLIKATU AHAL IZANGO DUZU  ERRENTA-AITORPENEAN.

Dohaintzak kontu hauen bidez egin daitezke:

Caixabank:
ES68.2100.4171.27.2100135136
BBK: 
ES21.2095.0047.80.9103364311 

Eskerrik asko erakundeari laguntzen diozuen horiei; izan ere, gehien behar duten pertsonak iritsi gaitezke, hobeto lagundu dezakegu eta gure lana egin dezakegu. Oso garrantzitsua da guretzat zuen ekarpena izatea.

Irabazi-asmorik gabeko elkarte bat gara, onura publikokoa eta irabazi-asmorik gabeko erakundeen zerga-araubideko pizgarrien eta mezenasgoaren zerga-pizgarrien erakunde onuraduna. Martxoaren 20ko 4/2019 Foru Arauak, irabazi-asmorik gabeko erakundeen zerga-araubideari buruzkoak, eta maiatzaren 21eko 55/2019 Foru Dekretuak arautzen dituzte. Dekretu horrek aitortzen du, hain zuzen ere, posta-jarduerak lehentasunezkoak direla 2019ko aldirako (zuen izena eta datuak eskatu ahal dizkiguzuen, eta, arrazoi horrengatik, zuen abizenak eskatu ahal dizkiguzuen..

Dohaintzak desgrabatzeko lehentasunezko jarduera 2022