Sortarazi programan parte hartzen duten pertsonen garapen pertsonaleko eta profesionaleko prozesuetan funtsezkoak dira inguruko enpresa-sarearekiko lan- eta okupazio-aurreko prestakuntzako, orientazioko eta lan-bitartekaritzako jarduerak.

Lan-bitartekaritza – INCORPORA programa

Bitartekotza La Caixa Fundazioaren Programa Incorporaren bidez egiten dugu. Programa hori 2019ko maiatzaren 1ean hasi zen lanean. Baztertuta geratzeko arriskuan dauden pertsonen gizarteratzea eta laneratzea bultzatzen du, teknikari Incorporaren eta enpresa laguntzaileen konpromisoari esker.

Enplegurako Lanerako Prestakuntza

Gure lan-ingurunerako funtsezkoak diren prestakuntza-espezialitateetako berariazko lanbide-prestakuntza kate-maila erabakigarria da pertsonak tokiko lan-merkatuko lan-aukeren barruan beren ezaugarrien eta ahalmenen arabera kokatzeko.

Gizarte- eta lan-orientazioa

Enpresekin harremanetan jarri ginen lan-eskaintzak lortzeko eta lan-poltsa dinamizatzeko, enplegu-agentzia gisa.