Gure elkartearen informazioa partekatzen dugu, gure jardueraren gardentasuna bultzatu eta indartzeko eta lankideek informazioa eskuratu ahal izatea bermatzeko.

urteko kontuak

2020ko Kontu eta Jardueren Auditoria

2019ko Kontu eta Jardueren Auditoria

Txosten ekonomikoak

2020ko ekitaldia