Hurrengo atalean Sortarazi nola antolatuta dagoen ikusiko duzue.

ERABAKI ESTRATEGIKOAK

BAZKIDEEN BATZARRA
(16 emakume eta 14 gizon)

ZUZENDARITZA-ERABAKIAK

ZUZENDARITZA BATZORDEA:
Presidentea (emakumea), presidenteordea (gizona), idazkaria (gizona), diruzaina (gizona), bokalak (2 emakume).

ERABAKI BETEARAZLEAK

KOORDINAZIOA:
Presidentea (emakume boluntarioa), Koordinatzaile nagusia(emakumea)

ERABAKI OPERATIBOAK

 • VOLUNTARIADO
  • 1 responsable de voluntariado (j/p)
 • ADMINISTRACIÓN
  • 1 administrativa (j/c) (1 mujer)
 • ITXALABERRI Servicio atención comunitaria (Bilbao)
  • Una responsable del servicio
  • Una educadora
  • Un integrador social
  • 6 voluntarios (3 mujeres y 3 hombres)
 • URIBENEA Servicio de inclusión (Getxo)
  • 1 responsable del servicio (mujer)
  • 2 psicologas (mujeres)
  • 1 educadora (mujer)
  • 1 trabajadora social (mujer)
  • 2 integradoras sociales (hombres)
  • 2 voluntarias (mujeres)
 • ANTXETA Servicio de estancia diurna (Getxo-Uribe)
  • 1 educadora responsable del servicio (1 mujer) (j/p)
  • 3 integradoras sociales (2 mujeres y 1 hombre) (j/p)
  • 1 voluntaria (mujer)
 • FORMACIÓN Y EMPLEO (Leioa)
  • 1 responsable del servicio (mujer)
  • 2 Orientadoras/tutoras (2 mujeres y 1 hombre)
  • 1 orientadora/intermediadora (mujer)
  • 4 profesoras (2 mujeres y 2 hombres)
 • HAZIA Programa de acompañamiento social (Leioa)
  • 1 responsable del servicio (1 mujer)
  • 1 Integradora social para programa jóvenes (1 mujer)
  • 1 Integradora social para atención a familias ( 1 mujer)
  • 15 voluntarias (7 mujeres y 8 hombres)
 • ARGITZEAN Servicio de acogida nocturna (Getxo-Uribe)
  • 1 responsable del servicio (mujer)
  • 3 Integradoras sociales… 1 mujer (a j/c) y 2 hombres ( 1 a j/c y 1 a j/p)
  • 4 voluntarias (3 mujeres y 1 hombre)